• fontein is voelen

advies

Goed adviseren is het helpen goede en verantwoorde keuzes te maken. Ondersteunt door de brede kennis van stedenbouw en ruimtelijke ordening is Urbanintervista in staat haalbare realistische plannen te onderzoeken, te analyseren en te ontwerpen.

voorbeelden

ontwerp

Urbanintervista gelooft in samenwerking. Een goed ontwerp wordt immers gekenmerkt door succesvol gebruik. Kan de gebruiker de ruimte gebruiken zoals het bedoeld was en is het ontwerp flexibel genoeg om mee te veranderen met zijn wensen? De verbinding van de wensen van de gebruiker met de kennis en ervaring van Urbanintervista levert een optimaal en haalbaar resultaat.

voorbeelden

management

Managen is in de visie van Urbanintervista luisteren, kennis vergaren en beargumenteerd besluiten. Of het nu een team mensen betreft of een project, het gaat om het weloverwogen, bewust en verantwoord sturen.

voorbeelden

Urbanintervista

Urbanintervista is een advies- en ontwerpburo voor de stedelijke omgeving. Urbanintervista opereert op een breed scala van ruimtelijke vraagstukken. Doel van elke opgave is het leefbaar maken en houden van de private en publieke ruimte voor oud en jong en rijk en arm. Geschoold en geïnspireerd in Delft, Barcelona en Cochabamba (Bolivia) zijn herstructureringsopgaven in een bestaande complexe omgeving het favoriete speelveld van Urbanintervista. Niet alleen de bebouwde maar ook de onbebouwde ruimte spelen daarbij een cruciale rol!

Samenwerking

Urbanintervista werkt per project samen met partners. Samen met Wijkadvies is zij bezig om toekomstbestendige wijken te maken. Leefbaarheid is hierbij de bindende factor. Hierbij gaan wij uit van een Bottom-Up benadering waarbij bewoners en gebruikers nauw worden betrokken bij het leefbaar houden en maken van hun eigen buurt of wijk. Voor een verslag van onze eerste gezamenlijke reis: Ebook- Op zoek naar toekomstbestendige leefbaarheid